רונן ניר לא יהיה מעורב עוד בהשקעות חדשות של קרן ויולה


צילום: תמוז רחמן
ניר, שותף מנהל בקרן ההון סיכון, ממשיך בפעילות של החברות בהן השקיע בעבר. לאחרונה התמודד ללא הצלחה על תפקיד מנכ"ל רשות החדשנות