עד מתי ניאלץ להעלות שוב ושוב את אותם מסמכים לאתרי הממשלה?

ב-2016 התקבלה החלטת ממשלה ליישום "מדיניות פעם אחת", שקבעה כי מ-2021, משרד ממשלתי לא יבקש מהציבור אישור שהנפיק משרד אחר ■ עד לביצוע מלא של ההחלטה נותרה עוד דרך ארוכה