קריפטו להמונים: המודל הישראלי שינסה לעזור למיליוני אנשים לצאת מהעוני

"גוד דולר" של איטורו הישראלית הוא מטבע דיגיטלי ומיזם ללא מטרות רווח, שנועד לספק הכנסה בסיסית אוניברסלית למיליוני אנשים במדינות מתפתחות, ובכך להגדיל את הפעילות הכלכלית שלהן. בימים אלה מסתיים בהצלחה שלב ההרצה של המערכת