תוכנית החלל של אמזון מתקדמת: הגישה בקשה לשיגור 3,236 לוויינים

תוכנית החלל של אמזון מתקדמת: הגישה בקשה לשיגור 3,236 לוויינים

החברה ביקשה מנציבות התקשורת הפדרלית בארה"ב אישור לפריסת רשת תקשורת לוויינית, שמטרתה לספק חיבור אינטרנט לאזורים נידחים. ואולם, מדובר בלוויינים קטנים וחלשים, שלא יוכלו לכסות אפילו את כל שטחה של ארה"ב. עדיין לא ידוע מתי תתחיל אמזון בשיגורים