פיילוט ברחפני משלוחים: פלייטרקס וקרונוס יטיסו בדיקות קורונה בבית החולים דורות

שתי החברות זכו במכרז שנועד ליצור מסגרת רגולטורית ותפעולית, שתאפשר לחברות רחפנים להציע בישראל משלוחי מטענים קלים ■ בשלב הראשון יבוצעו משלוחים מהירים של פריטים בין בניינים בתוך קמפוס בית החולים