סכנה ברורה ומיידית: כיצד נגן על העיתונות בעידן האינטרנט?

סכנה ברורה ומיידית: כיצד נגן על העיתונות בעידן האינטרנט?
דו"ח חדש שנכתב על ידי קבוצת מומחים בינלאומית: מהו המודל העסקי שיגן על העיתונות החופשית בעידן מעצמות הטכנולוגיה ■ הדו"ח קובע: שליטה במידע שאנשים צורכים יוצרת כוח עצום, שאסדרתו חיונית כדי להבטיח שאינו פוגע ברווחת הציבור"