סומוטו תימכר לבארינבוים תמורת 47-33 מיליון דולר

סומוטו תימכר לבארינבוים תמורת 47-33 מיליון דולר
תמורת העסקה הופחתה מ-50 מיליון דולר, לאחר שהחברה העריכה ביוני 2019 שהכנסותיה ירדו ב-9% ב-2019 ■ המועד האחרון להשלמת העסקה, שכפופה לאישור אספת בעלי המניות, נקבע ל-2 בספטמבר 2019