משרדי הממשלה התנגדו והדיון בהצעה להרחבת סמכויות מערך הסייבר צפוי להידחות

לפי הצעת החוק הממשלתית, סמכויותיו של מערך הסייבר יתרחבו מאוד, והנחיותיו יחייבו גם חברות פרטיות ■ אך נציגי משרדי הממשלה הזהירו כי השינוי יביא לתגובת שרשרת כלכלית שקשה להעריך את השלכותיה