מיליונים בלי חשמל בקליפורניה: "כמו בעולם השלישי; אזלו הגנרטורים בעמק הסיליקון"

מיליונים בלי חשמל בקליפורניה:
חברת החשמל PG&E, שפשטה רגל בתחילת השנה, כיבתה את השלטר כדי שלא תואשם בגרימת שריפות נוספות