מגפות, קריסת מדינות ותגובת נגד למדע: דו"ח הסיכונים של הפורום הכלכלי העולמי

משבר הקורונה מאיים למחוק הישגים של שנים במאבק באי-שוויון, והשלכותיו יכתיבו את מידת יעילות ההתמודדות מול איומים גלובליים אחרים, נכתב בדו"ח