זכויות יוצרים כנשק במלחמה בתיאוריות קונספירציה


צילום: The Dentalist
לאונרד פוזנר החל להשתמש בחוק המקנה הגנה לזכויות יוצרים על מנת להסיר מידע שקרי שמכפיש את זיכרון בנו. אבל מה מונע מגורמים אחרים להשתמש באותה שיטה על מנת להסיר מידע אמיתי לחלוטין ולהשתיק קולות חשובים כדי להגן על עצמם מתגמול על מעשיהם?