המלחמה בקורונה: השב"כ רוצה לצמצם פעילות - במשרד הבריאות דווקא רוצים ממנו הרבה יותר נתונים

לקראת ישיבת ועדת החוץ והביטחון מחר התכנס צוות שרים מיוחד כדי לגבש את המלצותיו ■ אולם הנתונים שהציגו בישיבה נציגי משרד הבריאות והרשות לפרטיות היו שונים מהן בתכלית