הלמ"ס מפילה את האתר שלה בקביעות "משיקולי אבטחת מידע"

הלמ
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יוזמת בקביעות את "נפילת" אתר הלשכה בכל פעם שמתפרסם מדד המחירים החודשי לצרכן ■ אנשי הלשכה מורידים את האתר מהרשת מספר דקות לפני פרסום המדד, בשעה 18:30 ב-15 לחודש, ובשעה 14:00 בערב שבת וחג