החבילה של וולט כבר כבדה מדי


איור: יונתן פופר
תשלום הבסיס קוצץ ומרחקי המשלוחים הוארכו: שינויים חד־צדדיים שביצעה חברת משלוחי המזון וולט בתנאי העבודה של השליחים שלה, שכלל לא מוגדרים כ”עובדים”, מחדדים את הצורך להציב גבולות לכלכלת החלטורה