גרושתו של בזוס ואחת הנשים העשירות בעולם התחתנה בשנית עם מורה למדעים

מקנזי סקוט הקדישה את זמנה באחרונה לעבודה פילנתרופית למען קרנות בהנהגת נשים, בנקי מזון ואוניברסיטאות לאוכלוסיות שחורות ■ מאז גירושיה, סקוט תרמה יותר מ-4 מיליארד דולר מהונה