בלי זכויות, בלי מכרז: המדינה נותנת לחברה פרטית לאזוק אזרחים

פיילוט של משרד הבריאות, שיתחיל היום, יציע לנוחתים בנתב"ג המחויבים בבידוד לקבל אזיקים אלקטרוניים כחלופה לשהות במלונית ■ מומחים בתחומי המשפט הפלילי וזכוית האדם: "זה פתרון קיצוני"