אחרי 737 מקס: לוויין מתוצרת בואינג עלול להתפוצץ בחלל

לוויין שידורי טלוויזיה של דיירקטיוי סבל מ"אנומילה חמורה וקיימת סבירות גבוהה לכשל קטסטרופלי" ■ מירוץ נגד הזמן להסיט ממסלולו את הלוויין מדגם בואינג 702